Πλήρης, λέξη προς λέξη απομαγνητοφώνηση, που περιλαμβάνει όλα τα παραγλωσσικά στοιχεία:
επιφωνήματα σκέψης, θαυμασμού, απορίας κλπ., από τον ομιλητή, επαναλαμβανόμενες λέξεις, μισές προτάσεις, ήχους – θορύβους από το περιβάλλον, εκφράσεις καθομιλουμένης και αργκό και αποτυπώνονται τα πάντα με συγκεκριμένα σύμβολα που δείχνουν ακόμα και την αυξομείωση του τόνου της φωνής, το σημείο που ο ένας ομιλητής μπορεί να «πατάει» πάνω στον άλλον, ανάσες, παύσεις του ομιλητή, κλπ.
Ζητήστε προσφορά