Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης ή ομιλίας όπου καταγράφεται το time-code κάθε 30-40 δευτερόλεπτα (burnt-in ή αρχείου).

Πέρα από την ένδειξη χρόνου στο transcript μπορεί να καταγράφονται περαιτέρω στοιχεία, απαραίτητα για το μοντάζ, όπως πλάνο, λήψη, χώρος, και κάθε αλλαγή κάμερας.
Ζητήστε προσφορά