Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή απομαγνητοφώνησης. Γίνεται πιστή καταγραφή του προφορικού λόγου ανεξαρτήτως του αριθμού των ομιλητών. Εάν υπάρχουν συντακτικά λάθη διορθώνονται. Τυχόν επιφωνήματα, ανολοκλήρωτες λέξεις ή εξωτερικές παρεμβολές άσχετες με την ομιλία παραλείπονται.

Ζητήστε προσφορά