Στην mot à mot η απομαγνητοφώνηση έχει στόχο να καλύψει και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, υπεύθυνα, έγκυρα και έγκαιρα. Γνωρίζουμε καλά ότι το απομαγνητοφωνημένο κείμενο μιας ομιλίας είναι ένα εργαλείο, πολλές φορές απαραίτητο για την βαθύτερη κατανόηση της και ότι κάθε εργασία έχει τις δικές τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες.

Για αυτό και στη mot à mot  σας προσφέρουμε επιλογές. Καμία εργασία δεν είναι ίδια, ούτε προορίζονται όλες για τον ίδιο σκοπό. Ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να κάνετε στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που θα γίνει η απομαγνητοφώνηση:

  1. Απομαγνητοφώνηση Standard transcription
  2. Απομαγνητοφώνηση Πλήρης – Verbatim transcription
  3. Απομαγνητοφώνηση με σύμβολα
  4. Επιμελημένη απομαγνητοφώνηση– Edited transcription

 Ρωτήστε μας λεπτομέρειες ή προτείνετε μας εσείς τα δικά σας πρότυπα για την απομαγνητοφώνηση. Εμείς αναλαμβάνουμε να τη διεκπεραιώσουμε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.

Ζητήστε προσφορά