Αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση οποιουδήποτε ηχητικού ή οπτικοακουστικού υλικού. Μετατρέπουμε τα ηχητικά σας αρχεία σε γραπτό κείμενο (word, pdf, έντυπο) Είμαστε πάντα πρόθυμοι να καλύψουμε την οποιαδήποτε ανάγκη απομαγνητοφώνησης που μπορεί να έχετε ως επαγγελματίες ή ως ιδιώτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στο ταχύτερο χρονικό διάστημα. Αντιμετωπίζουμε όλες τις εργασίες που μας αναθέτετε, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, με την πρέπουσα σοβαρότητα και επαγγελματισμό. H εμπειρία μας, μας βοηθά να υποστηρίξουμε και την πιο απαιτητική εργασία χωρίς να «τρομάζουμε» από τυχόν πιεστικά deadlines και απρόοπτα.

Οι υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης αφορούν:

 • Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές
 • Συνεντεύξεις
 • Διαλέξεις
 • Σεμινάρια
 • Συνέδρια
 • Ομιλίες
 • Έρευνες
 • Αφηγήσεις
 • Πρακτικά συνεδρίων
 • Ντοκουμέντα
 • ….και οποιαδήποτε ομιλία θέλετε να έχετε σε κείμενο.

Εγγυόμαστε την υπεύθυνη και έγκυρη διεκπεραίωση των εργασιών που μας αναθέτετε και την παράδοσή τους στον προσυμφωνημένο χρόνο.

Αναλυτικότερα:

Η απομαγνητοφώνηση γίνεται από αρχεία οποιουδήποτε τύπου και το απομαγνητοφωνημένο υλικό σας παραδίδεται σε ηλεκτρονική είτε έντυπη μορφή στους προσυμφωνημένους χρόνους. Εφόσον το επιθυμείτε, το τελικό κείμενο μπορεί να βιβλιοδετηθεί και να σας αποσταλεί με courier.

Καμία εργασία μας δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν έχει πρώτα εξακριβωθεί η πιστότητα καταγραφής του υλικού σας. Το απομαγνητοφωνημένο υλικό υπόκειται πάντα σε ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο.

Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια, την ποιότητα και την πυκνότητα του καταγεγραμμένου λόγου στο ηχογραφημένο υλικό που μας παραδίνετε. Ο συνήθης χρόνος παράδοσης της απομαγνητοφώνησης για μια ώρα ηχογραφημένου υλικού είναι 24 ώρες μετά την παραλαβή του (αρχεία με τεχνικά προβλήματα, όπως κακή ποιότητα ηχογράφησης, ή με πολλούς ταυτόχρονους διαλόγους απαιτούν περισσότερο χρόνο).

Το υλικό σας αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και τηρείται πάντα το απόρρητο του περιεχομένου που μας παραδίνετε. Εφόσον χρειαστεί υπογράφουμε δήλωση εχεμύθειας.

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών μας εξαρτάται από τον όγκο και το βαθμό δυσκολίας της κάθε εργασίας. Για την αποφυγή λαθών, πριν σας δώσουμε την οικονομική προσφορά μας είναι προτιμότερο να έχουμε ελέγξει ένα δείγμα του υλικού σας.