Απομαγνητοφώνηση με σύμβολα

Η απομαγνητοφώνηση με σύμβολα είναι μια εξειδικευμένη μορφή που αφορά ερευνητές ή σπουδαστές που θέλουν ακόμα βαθύτερη ανάλυση του λόγου του ομιλητή. Περιλαμβάνει όσα και η πλήρης απομαγνητοφώνηση (verbatim transcription) και επιπλέον τις παύσεις του ομιλητή, τις αυξομειώσεις του τόνου της φωνής του, ανάσες, θορύβους από το περιβάλλον, το ακριβές σημείο όπου μπορεί ο ένας ομιλητής να «πατάει» πάνω στον άλλον κλπ. Για να αποτυπωθούν όλα αυτά χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα σύμβολα που βοηθούν τον αναγνώστη να έχει μια πλήρη εικόνα της ομιλίας αλλά προπαντός να κατανοήσει τον τρόπο που ειπώθηκαν τα λόγια.