Επιμελημένη απομαγνητοφώνηση– Edited transcription

Αφορά κείμενα που πρόκειται να δημοσιευτούν ή να εκδοθούν. Εδώ γίνεται πρώτα η λέξη προς λέξη απομαγνητοφώνηση της ομιλίας και στην συνέχεια το απομαγνητοφωνημένο κείμενο επιμελείται και επεξεργάζεται ώστε να είναι έτοιμο για δημοσίευση. Παρά τις όποιες αλλαγές, το νόημα και το ύφος της ομιλίας παραμένει ίδιο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη απομαγνητοφώνηση για φοιτητές, δημοσιογράφους, bloggers, που θέλουν να παρουσιάσουν στον αναγνώστη ένα συνοπτικό, κατανοητό και ελκυστικό κείμενο.