Απομαγνητοφώνηση Standard transcription

Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή απομαγνητοφώνησης. Γίνεται πιστή καταγραφή του προφορικού λόγου ανεξαρτήτως του αριθμού των ομιλητών και οι ομιλίες καταγράφονται σε μορφή διαλόγου. Εάν υπάρχουν συντακτικά λάθη διορθώνονται. Τυχόν επιφωνήματα, ανολοκλήρωτες λέξεις ή εξωτερικές παρεμβολές άσχετες με την ομιλία παραλείπονται.