Η Mot à mot στην απομαγνητοφώνηση του ντοκιμαντέρ της Story Studios Films “Ο Άλλος Άνθρωπος – Κοινωνική κουζίνα”

Τιμή μας και χαρά μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες δουλειές. Τιμή μας και χαρά μας να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός τέτοιου ντοκιμαντέρ Posted by mot-à-mot απομαγνητοφωνήσεις on 2016 m. balandis 18 d.

Περισσότερα