• Το απομαγνητοφωνημένο υλικό υπόκειται πάντα σε ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο. Καμία εργασία δεν σας παραδίδεται αν δεν έχει εξακριβωθεί η πιστότητα καταγραφής του υλικού σας.
  • Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια, την ποιότητα και την πυκνότητα του λόγου στο ηχογραφημένο υλικό που μας παραδίνετε.
  • Το υλικό σας αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και τηρείται πάντα το απόρρητο του περιεχομένου. Εφόσον χρειαστεί υπογράφουμε δήλωση εχεμύθειας.
  • Η τιμολόγηση των υπηρεσιών μας εξαρτάται από τον όγκο και το βαθμό δυσκολίας της κάθε εργασίας. Για την αποφυγή λαθών, πριν σας δώσουμε την οικονομική προσφορά μας είναι προτιμότερο να έχουμε ελέγξει ένα δείγμα του υλικού σας.

Δείτε περισσότερα:

Απομαγνητοφωνήσεις ηχητικών αρχείων

Απομαγνητοφωνήσεις βίντεο

Υποτιτλισμοί

 

Ζητήστε προσφορά