Απομαγνητοφώνηση με time-code

Αφορά κινηματογραφικές – τηλεοπτικές παραγωγές. Η ομιλία απομαγνητοφωνείται λέξη προς λέξη και σημειώνεται το time-code κάθε 30-40 δευτερόλεπτα. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο καταγράφεται είτε με τη μορφή διαλόγου, είτε σε στήλες.

Είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρήσιμη, απαραίτητη στους επαγγελματίες. Δεν εξοικονομεί μόνο πολύτιμο χρόνο για το μοντάζ αλλά αρχειοθετεί το περιεχόμενο έτσι ώστε με μια μόνο ματιά να φαίνεται τι ακριβώς υπάρχει καταγεγραμμένο σε κάθε βίντεο και σε ποιο ακριβώς σημείο έχει ειπωθεί κάθε κουβέντα.