Απομαγνητοφώνηση με time-code και περιγραφή εικόνας

Αφορά κινηματογραφικές – τηλεοπτικές παραγωγές. Η ομιλία απομαγνητοφωνείται λέξη προς λέξη και σημειώνεται το time-code κάθε 30-40 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον σημειώνονται περαιτέρω στοιχεία, απαραίτητα για το μοντάζ, όπως πλάνο, λήψη, χώρος, και κάθε αλλαγή κάμερας.

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο καταγράφεται είτε με τη μορφή διαλόγου, είτε σε στήλες.