Απομαγνητοφώνηση ομιλίας από βίντεο, Youtube, Vimeo, εταιρικά DVD κλπ.

Απομαγνητοφωνείται η ομιλία από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό αρχείο.

Ανεξαρτήτως του αριθμού των ομιλητών, η απομαγνητοφώνηση γίνεται σε όποια μορφή θέλετε, standard ή  verbatim.